Naša Općina Bale - Valle

Općina Bale osnovana je konstituiranjem Vijeća Općine Bale u 1993. godini. Do 1993.g. područje današnje Općine Bale nalazilo se u sastavu Skupštine općine Rovinj. Općina Bale nalazi se na jugozapadnom dijelu Istarskog poluotoka, te graniči s Gradom Vodnjanom sa južne strane, Gradom Rovinjom sa sjeverne strane, te općinama Kanfanar i Svetvinčenat s istočne strane. 
Područje Općine Bale ukupne je površine od 8191,40 ha. Područje općine čine naseljena mjesta Bale, Golaš, Krmed, Černibek, Čubani, Pižanovac, Stancija Menighetti i Stancija Bembo. Najveći dio područja Općine čine šume (oko 6000 ha; 70% od ukupne površine), te poljoprivredne površine (oko 2100 ha; 25% od ukupne površine). Dužina morske obale Općine Bale iznosi 6867 m, od čega 6542 m kopnenog dijela i 325 m otočnog djela. Jedini otok na području je otočić Kolone u istoimenoj uvali površine 0,735 ha. Općina Bale je, prema popisu stanovništva iz 2001. godine imala 1.047 stanovnika. Danas (2008.g.) ima oko 1.250 stanovnika. Područje Općine Bale bogato je povjesnim nalazima, prirodim ljepotama, te sakralnim i kulturnim objektima. Arheološkim istraživanjima evidentirani su nalazi iz prapovjesnog razdoblja, razdoblja antike, starokrščanskog razdoblja, rani srednji vijek, romanike, razdoblje austrougarske. Na području Općine Bale nalazi se i vrijedno nalazište kostiju dinosaura koji pripadaju razdoblju donje krede (prije 130-120 milijuna godina). Ostaci kostiju govore da se radi o brachiosauru, jednom od najvećih dinosaura koji su živjeli na zemlji. Značajno je napomenuti i važno nalazište okamine močvarne preslice (Equisetum), kojom se dinosaur kao biljožder hranio. Ovo nalazište za sada predstavlja prvo i jedino nalazište na Sredozemlju. Austrougarske utvrde Monforno, sv. Benedikt, Caluzzi, Paravia-istok, Paravija-zapad i Paravija-vojarna čine jedinstven fortifikacijski kompleks, veličine cca 130 ha. Na području Općine Bale ima više zaštičenih prirodnih površina – zona, evidentirano je i 390 vrsta leptira, 31 vrsta ptica, 7 vrsta gmazova...
O tome kakva je bila Općina Bale u prošlosti, kakva je danas, koji su planovi za sutra, te o svim njenim bogatstvima, mogli bi pisati u nedogled. Stoga Vas pozivamo da posjetite Općinu Bale, te da sami upoznate njene ljepote i njena bogatstva.