VAŽNO!

 

NATJEČAJ ZA PRODAJU SLUŽBENOG VOZILA

 

Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost, čija primarna zadaća je gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozije. Stoga je i naša stranica organizirana na način da Vam približimo naše djelovanje, te da Vam približimo povijest, sadašnjost i planove za budućnost DVD-a.

O nama

Osnovna djelatnost DVD-a je provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, te spašavanje ljudi i imovine prilikom elementarnih i drugih nesreća. Osim toga, DVD Bale pomaže Općini i mještanima u njihovim svakodnevnim aktivnostima (regulacije prometa, redarske službe, opskrbu vodom, protupožarna osiguranja i drugo). Osim vatrogastva i zaštite od požara, DVD Bale nositelj je sustava zaštite i spašavanja za podrućje općine Bale. 
Zbog specifičnog geografskog položaja, na području naše Općine u ljetnom periodu vlada velika suša, te zbog visoke opasnosti od požara naše društvo u tom periodu organizira svakodnevna dežurstva i ophodnje na području cijele Općine, a posebice na onim podrućjima koji su obrasli gustom vegetacijom. Također, u ljetnom periodu naše društvo vrši ophodnju u dva autokampa smještena na obali i okružena zaštičenim šumskim pokrovom, kojeg smo dužni štititi od požara. Područje odgovornosti i djelovanja DVD-a Bale je podrućje općine Bale. Osim DVD-a Bale, na podrućju naše općine djeluje i Javna vatrogasna postrojba Rovinj. Osim na podrućju naše općine, na poziv zapovjednika Područne vatrogasne zajednice Rovinj i/ili zapovjednika Vatrogasne zajednice Istarske županije, DVD Bale dužno je odazvati se pozivu i djelovati na cijelom podrućju Istarske županije, odnosno Republike Hrvatske. DVD Bale, po teritorijalnoj pripadnosti je član PVZ Rovinj, te u svojim aktivnostima usko surađuje sa svim vatrogasnim postrojbama – članicama PVZ Rovinj, te sa ostalim susjednim vatrogasnim društvima.Suradnja se iskazuje zajedničkim preventivnim djelovanjem, zajedničkim izvršavanjem intervencija i viježbi, školovanjem članova, te druženjem, sportskim aktivnostima i slično. 
Danas DVD Bale broji ukupno 52 člana, posjeduje jedno kombi vozilo za prijevoz ljudstva i opreme, dva mala šumska vozila, jedan kamion auto-cisternu, te ostalu vatrogasnu opremu. Vatrogasna postrojba DVD-a broji 25 vatrogasaca. Svi pripadnici vatrogasne postrojbe DVD-a su izvršili minimalno obuku za vatrogasce, te redovito izvršavaju lječničke preglede. Svi operativni vatrogasci DVD-a su opremljeni zakonom propisanom zaštitnom opremom. Prateći razvoj tehnologije i razvoj opće kulture i naćina života u našoj sredini,redovito se vrši obuka članova,te nabavka vatrogasne opreme.
Tako da danas, u postrojbi DVD-a Bale imamo: 
- četiri KV vatrogasca, 
- pet vatrogasnih časnika I klase, 
- jednog vatrogasnog časnika, 
- jednog vatrogasnog dočasnika I klase, 
- tri vatrogasna dočasnika, 
- dvanaest vatrogasaca I klase, 
- pet vatrogasca. 
Osim školovanja i osposobljavanja članova po vatrogasnim zvanjima, redovito se vrši i osposobljavanje članova za razne specijalnosti, tako da danas Društvo ima: 
- devet članova položilo je državni stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima ( za voditelja intervencija). 
- četri člana za prvu pomoć i održavanje osnovnih životnih funkcija (BLS),
- tri člana International trauma life suport (ITLS), 
- trinaest bolničara, 
- dva člana za prvu pomoć i održavanje osnovnih životnih funkcija sa kisikom, 
- sedam člana za ronioc R-1, 
- dva člana za ronioc R-2, 
- šest člana za tehničke intervencije u prometu,
- dva člana za spašavanje s visina i dubina, 
- tri člana za gašenje požara u zatvorenom prostoru, 
- devet članova za upotrebu i održavanje izolacionih aparata, 
- jedan član za rukovanje kompresorom za punjenje boca na komprimirani zrak, te 
- jedan član za servisera izolacionih aparata.

DVD Bale u svom voznom parku ima četiri vozila, potpuno opremljena i uvijek spremna za razne intervencije. Posjedujemo, također i raznu protupožarnu opremu za naše članstvo i potrebni protupožarni alat. Prateći tendencije razvoja Općine Bale usmjerene na razvoju turizma na priobalju, te drugih sadržaja u samom mjestu, kao i proširenju stambenih i gospodarskih zona, DVD Bale ima namjeru povećati prostorije Društva (novi vatrogasni dom), te opremiti iste novijim i modernijim vozilima i opremom, kako bi mogli pratiti razvoj Općine u pogledu protupožarne zaštite, odnosno, pružiti što kvalitetniju zaštitu našim građanima. Također, jedan od ciljeva je uključiti i što veći broj građana, posebice djece i mladih, da aktivno sudjeluju u aktivnostima DVD-a, kako bi DVD Bale nastavilo sa pozitivnom tendencijom rasta broja članova, a sve kako bi se sačuvala tradicija vatrogastva u našoj sredini. 

Za kraj, želimo istaknuti da DVD Bale sačinjavaju nesebični i hrabri ljudi, koji su spremni pružiti pomoć u raznim nesrećama i neprilikama svakome kome zatreba, koji su spremni svoje vrijeme posvetiti spašavanju i zaštiti života i imovine, koji nesebično, uzimaju od sebe i od svojih obitelji da bi dali svoj doprinos u zaštiti ljudi i imovine. Da nema tih ljudi, nebi bilo ni DVD-a Bale!

Uz vatrogasni pozdrav, 

"Vatru gasi, brata spasi" !

Povijest

Prema našim spoznajama, na podrućju općine Bale, o vatrogastvu i zaštiti od požara, vodilo se računa oduvjek. Prvi pisani trag, koji se odnosi na zaštitu od požara na podrućju općine Bale je „Statut grada Bala“,napisan 23.ožujka 1477.godine, gdje piše : 

Glava 23. „Statuiramo i naređujemo da svaki građanin ili stranac, koji bi potajno, svjesno i zlonamjerno zapalio kuće, vinograde ili žito bilo kojoj osobi, treba bez ikakvog oprosta biti spaljen tako da umre. A ako bi netko podmetnuo požar u distriktu Bala bez ovlaštenja gospodina načelnika ili onoga tko u to vrijeme bude na vlasti u Općini Bale, kažnjava se s kaznom od 25 malih libara. Od te kazne polovica pripada Općini, a polovica prijavitelju. Razumije se i utvrđuje da svatko može zapaliti vatru na svojem, ali ne čineći štetu nekom drugom, odnosno našoj Općini, jer inaće treba nadoknaditi štetu i platiti kaznu od 10 malih libara, koja kazna pripada našoj Općini.“ 


Kroz povjest ima više naćina na koji je pitanje zaštite od požara na podrućju općine Bale bilo regulirano. Nažalost, većina spoznaja o tome je po sistemu „rekla-kazala“,odnosno, nije kvalitetno ispitana povjest vatrogastva na našem podrućju, te ih i stoga nećemo navoditi.
Slijedeći dokaz o vatrogastvu na podrućju općine Bale, je slika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bale iz 1955.godine. 
Sadašnji sistem i način ustroja vatrogastva, na podrućju općine Bale, primjenjuje se od 1983.godine. Te godine, točnije 22.04.1983. godine, po inicijativi tadašnje Mjesne zajednice i nekolicine svjesnih građana, a prema potrebi formiranja organiziranog broja ljudi za protupožarnom zaštitom, osniva se Dobrovoljno vatrogasno društvo Bale. 
Tadašnje, prvo rukovodstvo Društva bili su: 
Vinko Božac-predsjednik, 
Vladimir Drandić-zapovjednik, 
Vladimir Harić-tajnik, 
Petar Vratović-blagajnik, 
pok. Aldo Drandić-zamjenik predsjednika.

DVD Bale je 1983.godine imalo 47 članova. Društvo je u 80 -tim godinama prošlog stoljeća sagradilo garažu-spremište za potrebe vatrogastva koja se i danas koristi u te svrhe, te je posjedovalo jedno kombi vozilo za prijevoz ljudstva i opreme. Djelovanje tadašnjeg DVD-a bilo je usmjereno prvenstveno na šumskim požarima kao ispomoć drugim profesionalnim jedinicama. 
Zbog ograničene protupožarne opreme koje je tada Društvo posjedovalo, isto nije djelovalo na složenijim tehničkim intervencijama. 
Sljedeći predsjednici bili su:
-Mario Sošić, od 1985.godine
-Claudio Dellabernardina, od 1986.godine
-Petar Vratović, od 1993.godine.

Posljednji zapis o aktivnosti tadašnjeg DVD-a je zapisnik o održanoj redovnoj Skupštini 24.07.1993.godine. Nakon toga DVD prestaje sa svojim djelovanjem i aktivnostima. U posljednjem sastavu DVD Bale imalo je 40 članova.
Do ponovnog pokretanja aktivnosti DVD-a Bale, čekalo se do 2001.godine, gdje se otvara i nova stranica Balskog vatrogastva. Osnivačka Skupština održana je 20.10.2001.godine u prisustvu visokih čelnika Istarskog vatrogastva, te čelnika Općine Bale. 

Za rukovodstvo DVD-a za period od 2001. do 2005.godine izabrani su: 
Vedran Šetić-predsjednik, 
Milan Zonta-zapovjednik, 
Andrej Šetić-zamjenik zapovjednika,
David Giorgi-tajnik. 
Godine 2001. DVD je imao 18 članova, jedno vozilo za prijevoz ljudstva i opreme, te malo opreme za zaštitu od požara.

U mandatnom periodu od četri godine vršile su se aktivnosti na povečanju broja operativnih članova, te njihovo školovanje i opremanje. Izvršena je nabavka vozila i razne vatrogasne opreme. 
Slijedeća Izborna skupština DVD-a održala se je 22.10.2005.godine. Skupština je za rukovodstvo DVD-a za period od 2005. do 2009.godine imenovala:
Vedran Šetić – predsjednik, 
Andrej Šetić – zapovjednik, 
Alen Drandić – zamjenik zapovjednika, 
David Giorgi – tajnik.

Godine 2005. DVD je imao 47 članova, jedno vozilo za prijevoz ljudstva i opreme, dva mala terenska vozila, kamion AC, te raznu vatrogasnu opremu.

U periodu od 2005-2009.g. napravljen je veliki iskorak u opremanju društva, posebice po pitanju voznog parka. Kupljeno je novo vozilo Mazda pick-up, te je izvršeno opremanje istog. Kupljeno je i novo vozilo Lada Niva, a staru Ladu Nivu donirali smo prijateljskom DVD-u Sutivanac. JVP Rovinj donirala nam je AC Tam 170, a mi smo našu AC Tam 110 donirali prijateljskom DVD-u Kanfanar.

Skupština je 2009.g. za period do 2013.g. ponovno iskazala povjerenje predsjedniku Vedran Šetić i tajniku David Giorgi. Za zapovjednika je tada imenovan Oliver Drandić, koji vrši dužnost do 2011.g.kada je na dužnost zapovjednika imenovan Denis Cerin. Za zamjenika zapovjednika je imenovan Patrik Macan.

U tom periodu Društvo vrši prenamjenu kombi vozila i oprema istog opremom za tehničke intervencije u prometu. Napokon smo u tom periodu započeli i sa konkretnijim rješavanjem pitanja vatrogasnog doma, te uz suglasnost i potporu općine Bale izvršili smo nadogradnju spremišta. Proširen je garažni prostor sa postojećih 80m2 na sadašnjih 160m2, te su uređeni sanitarni prostori. Predstoji nam još nadogradnja i uređenje uredskih i društvenih prostorija. 

Danas DVD broji 52 člana, posjeduje raznu vatrogasnu opremu, četri vatrogasna vozila, svi pripadnici vatrogasne postrojbe (25 vatrogasaca) opremljeni su zakonom propisanom zaštitnom opremom.
Sve dosadašnje aktivnosti DVD-a Bale, imaju jednu zajedničku svrhu, a to je da zaštita ljudi i imovine od požara i od drugih nesreća i nedaća, bude što kvalitetnija. Zasigurno je da će u tom duhu DVD Bale nastaviti sa svojim aktivnostima i u budućnosti.