Obavijesti i korisni savijeti

Mnogim požarima i nesrećama nalazimo uzrok u neopreznosti i nedostatnim znanjima o požarnim i o ostalim opasnostima.

Poznavanje i prepoznavanje opasnosti može spriječiti požare i nesreće, stoga Vam donosimo nekoliko praktičnih savjeta: 
- Šibice i upaljači ne spadaju u dječje igračke i stoga se moraju držati na mjestima, gdje nisu dostupna djeci. 
- Prije početka sezone loženja, ložišta, peći, dimne i ostale kanale pregledati i po potrebi staviti u probni pogon. Takodjer, zakonom je propisana obaveza pregleda i čiščenja ložišta (peći) i dimnjaka od strane stručne osobe (dimnjačar), za domaćinstva minimalno jednom godišnje. Posebnu pažnju posvetite prilikom preuređenja i ugradnje - montaže novih peći. 
- Izvađeni pepel može i nakon 24 sata biti izvorom paljenja, tako da se nikada ne smije pospremati u kartonske kutije, plastične kante i kontejnere. Pepel odložite samo u metalne kontejnere na otvorenom.
- Neopreznost kod pušenja, posebno odbacivanje gorućih šibica i opušaka česti su uzroci požara. Nikada se ne smije pušiti u požarno visoko ugroženom okolišu (benzinske postaje, radionice u kojima se prerađuje drvo i papir), kod rukovanja zapaljivim tekućinama (benzin, razrjeđivači, boje, lakovi) te gdje to propisi zabranjuju. 
- Vatra ugrožava okoliš površinskim požarom ili letećim iskrama! Zato ne ložite vatru na udaljenosti manjoj od 10m od građevina, odnosno 100m od šume ili skladišta žitarica. Prije odlaska, zaostala žarišta pogasite vodom, ili prekrijte pijeskom ili zemljom. Ne puštajte nikada vatru bez nadzora! 
- Ne upotrebljavajte krpane (premoštene) osigurače, budući da takvi osigurači ne jamče potrebnu zaštitu od preopterećenja. 
- Kod napuštanja stana ili radnog mjesta treba kontrolirati, da li su isključeni svi elektro-uređaji. Utikači pokretnih elektro-uređaja trebaju se izvaditi iz utičnice. 
- Nestručno postavljanje peći i štednjaka i ostalih grijaćih tijela čest je i u velikom broju slučajeva zanemaren izvor opasnosti, stoga, ne držite nikakve gorive predmete u krugu od pola metra, upotrebljavajte kuhinjsku napu, te osigurajte da svako grijaće tijelo ima dovoljnu cirkulaciju zraka oko sebe. 
- Filtere kuhinjskih napa treba redovito čistiti ili mijenjati. Filteri svakodnevnom upotrebom postaju sve masniji, te su takvi lako zapaljivi! 
- Glačala ne smiju biti zaboravljena. Prilikom prekida ili završetka rada treba ih odložiti i isključiti iz struje. 
- Pogonski plin u različitim sprejevima (lakovi, dezodoransi, sredstva za čišćenje...) je zapaljiv. Stoga ih ne upotrebljavajte u blizini otvorene vatre, uključenog toplinskog uređaja (fen, kalorifer) ili goruće cigarete. Prigodom prekomjernog grijanja pojedini sprejevi mogu eksplodirati, zato ih ne odlažite u blizini toplinskih uređaja, niti bacajte u vatru. - Plinski vodovi i priključci, te plinske boce, moraju biti potpuno nepropusni. Nepropusnost se provjerava samo sa sapunicom ili pjenom, a nikako otvorenim plamenom.
- Znamo da miris plina u kući znači opasnost od eksplozije, stoga, ukoliko osjetite miris plina u kući savjetujemo da sobe dobro provjetrite, električne uređaje ostavite u postojećem stanju (ne gasiti niti paliti), obavijestite susjede (kucati, ne zvoniti), zatvorite dotok plina (kod brojila ili glavnog ventila), napustite građevinu, obavijestiti vatrogasce i plinaru, propusnost na uređajima i vodovima neka otkloni stručna osoba. 
- Ako osjetite miris plina, nikako nemojte rabiti otvoreni plamen, paliti ili gasiti svijetlo, zvoniti, telefonirati, niti koristiti bilo kakav uredjaj koji bi mogao proizvesti iskru. 
- Mnoga sredstva za čišćenje, koja se koriste u domaćinstvu, su zapaljiva. Obratite stoga posebnu pozornost oznaci na pakiranju! 
- U automobilu bi uvijek trebali imati, uz obaveznu opremu, ručni vatrogasni aparat (s prahom ili sl.) od najmanje 2 kg, te prikladan nož za možebitnu potrebu rezanja sigurnosnog pojasa u slučaju sudara.
- Požar rasplinjača mora se odmah pogasiti ručnim vatrogasnim aparatom ili ugušiti odjevnim predmetom ili krpom. Kod zamazanih motora gašenje je posebno otežano zbog nataloženog ulja i prašine. 
- Kod požara električnih vodova na vozilu hitno treba odspojiti akumulator i požar gasiti ručnim aparatom. 
- Za gašenje požara u automobilu možete koristiti i uporabiti i sva bezalkoholna pića. 
- Vozilo mora biti uvijek tehnički ispravno. Iz sigurnosnih razloga, posebno treba voditi računa o ispravnosti uređaja za kočenje (kočnice) i o gumama. Redovito provjeravajte tlak u gumama, te ispravnost guma. Neispravna guma na vozilu (izlizana, zarezana...) bitno smanjuje sigurnost vožnje. 
- U vožnji, pridržavajte se prometnih pravila, poštujte prometne znakove, te vožnju prilagodite uvjetima na cesti i u prometu.